Gebed om standvastigheid

Gebed om standvastigheid

Heer Jezus Christus, mild zijt Gij en vergevingsgezind.
Daarom zijt Gij mens geworden als wij, om ons een voorbeeld van nederigheid na te laten en ons standvastig te maken in het lijden dat ons overkomt.
Geef dat wij het goede uit uw handen steeds bewaren, en, telkens als wij in zonde vallen, berouwvol opstaan. Gij die leeft en heerst in eeuwigheid. Amen.