Gebed van Eerherstel

Gebed van Eerherstel tot het heilig Hart van Jezus

Heilig Hart van Jezus, onze ontrouw berouwvol erkennend, komen wij onze toewijding aan U hernieuwen. Wij nemen ons voor, door oprechte trouw en liefde het tekort dat wij U voortdurend aandoen, te herstellen.
Naarmate uw barmhartig ingrijpen in onze wereld betwistbaarder lijkt, willen wij vaster in uw heilsgeheimen geloven.
Hoe meer de hoop op het eeuwige leven dreigt te verzwakken, des te zekerder hopen wij op U, Hart van Jezus, onze enige hoop.
Hoe minder we op uw uitnodigende liefde zijn ingegaan, des te bereidwilliger zullen wij uw liefde gaan beantwoorden.
Naar de mate waarin uw godheid wordt betwijfeld, willen wij U geloviger aanbidden, goddelijk Hart van Jezus.
Hoe meer wij getracht hebben van uw wetten los te komen, des te meer willen wij proberen die trouwer na te komen.
Naarmate wij uw sacramenten uit gemakzucht en tekort aan Geloof hebben verwaarloosd, willen wij ze dankbaar en eerbiediger ontvangen.
Hoe gemakkelijker wij ons leven door de geest van ego‚ÄĘsme en hoogmoed lieten beheersen, des te edelmoediger willen wij ons toeleggen op zelfvergeten liefde voor de medemens en gehoorzaamheid aan uw gezagsdragers.
Op U, Hart van Jezus, stellen wij ons vertrouwen, van U verwachten wij barmhartigheid voor ons zelf en voor heel de wereld. Amen.