Gebed tot het heilig Hart

Gebed tot het heilig Hart

Heer Jezus Christus, wij aanvaarden U met grote vreugden en dankbaarheid, als de Verlosser en de Zaligmaker. Wij wijden ons toe aan uw allerheiligst Hart met alles wat wij zijn en bezitten en met allen, die aan onze zorgen zijn of waren toevertrouwd.
Lieve Jezus, help ons krachtdadig, altijd en overal, uw heilig Hart zo te vereren en onze vrije wil z— te gebruiken als U het meeste aangenaam en welgevallig is, opdat wij deelachtig mogen worden aan uw beloften, die Gij aan de vereerders van uw heilig Hart gedaan hebt.
Lieve Jezus, laat de liefde, barmhartigheid en goedheid van uw allerheiligst Hart ook uitstralen over allen, die van hun vrijheid beroofd zijn, doordat zij hun leven moeten doorbrengen in gestichten, gevangenissen, vluchtelingen- of concentratiekampen; ook over de invaliden, de gewonden, de zieken en stervenden en over hen die deze mensen moeten verzorgen.
ook de eenzame, ontgoochelde en teleurgestelde mensen, de radelozen en hopelozen willen wij in uw barmhartige liefde aanbevelen; vooral ook hen die met het plan rond lopen, zich te laten aborteren of zich van het leven te laten beroven.
En kom ook vooral hen tegemoet, Lieve Jezus, die U zoeken maar nog steeds niet gevonden hebben; en breng de schapen die van U zijn afgedwaald als een liefdevolle herder naar uw schaapstal terug. Amen.