Opdracht aan het heilig Hart van Jezus

Opdracht aan het heilig Hart van Jezus

Heer Jezus, aan uw heilig Hart draag ik op mijn persoon en leven, mijn doen en laten, mijn teleurstellingen en lijden om U te eren en te beminnen.
Hart vol liefde, op U stel ik al mijn vertrouwen; want ik vrees alles van uw goedheid. Vernietig dan in mij al wat U kan mishagen of weerstaan. Prent Uw zuivere liefde zo diep in mijn hart, dat ik U niet meer kan vergeten noch ooit van U gescheiden mag worden. Amen.