Gebed voor de bekering van de ongelovigen

Gebed voor de bekering van de ongelovigen

O God, eeuwige Schepper van alle dingen, gedenk dat de zielen van de ongelovigen door U zijn geschapen, en naar uw beeld en gelijkenis zijn gevormd. Gedenk, dat uw Zoon Jezus voor hen zo'n bittere dood is gestorven. Heer, wil niet langer toelaten dat zij Jezus miskennen, maar laat U bewegen door het gebed van zoveel heiligen en het gebed van de Kerk, de bruid van uw goddelijk Zoon. Wees uw barmhartigheid indachtig; vergeet hun ongeloof; en geef dat ook zij eindelijk de Heer Jezus Christus erkennen, die Gij gezonden hebt, die ons heil, ons leven en onze verrijzenis is, die ons gered en bevrijd heeft. Hem zij de glorie in de eeuwen der eeuwen. Amen