In nood

In nood

Almachtige en barmhartige God, zie hoe zwaar wij beproefd zijn. Verlicht de last die op uw kinderen drukt en sterk ons Geloof, zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven aan uw vaderlijke voorzienigheid.

Door Christus onze Heer. Amen.