Om God te danken

Om God te danken

God, altijd verhoort Gij vol liefde uw dienaren die in nood verkeren. Wij danken U voor uw goedheid en vragen ootmoedig: geef dat wij voor alle onheil gespaard blijven en U steeds in vreugde kunnen dienen.

Door Christus onze Heer. Amen.