Om kennis van Gods goedheid

Om kennis van Gods goedheid

God, Vader van Wie alle gaven komen: al wat wij hebben, al wat wij zijn. Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is, hoe talrijk uw weldaden zijn, opdat wij U innig dankbaar blijven. En geef dat wij U oprecht beminnen met heel ons hart en al onze krachten.

Door Christus onze Heer. Amen.