Reisgebeden

Reisgebeden

Heer God, Gij vervult elke plaats met uw aanwezigheid; vergezel mij gedurende deze reis, opdat ik het doel daarvan bereik en gezond en wel naar huis mag terugkeren. Moge deze reis aan allen die ik zal ontmoeten blijdschap brengen en voor hen een boodschap van hoop zijn en een getuigenis van christelijk leven. Amen.

God, bezorg ons een goede reis en mooi weer opdat wij, vergezeld van uw heilige engel, gelukkig mogen aankomen op onze bestemming, en uiteindelijk bij de poort van het eeuwig leven.

Door Christus onze Heer. Amen.