Voor de priesters

Voor de priesters

Goddelijke Verlosser, Jezus Christus, Gij hebt U uit de gemeenschap der gelovigen priesters uitgekozen om uw verlossingswerk voort te zetten tot heiliging van uw volk en tot redding van de wereld.

Geef ons waarlijk heilige priesters, mannen vol van de heilige Geest, die niets anders zoeken dan uw meerdere eer en het heil van de zielen.

Neem hen niet weg van de wereld, maar behoed hen voor het kwaad en voor alles wat hun deugd in gevaar kan brengen of een vlek zou werpen op de verhevenheid van hun staat.

Zegen de priesters die vervolgd worden en geef hun de genade U trouw te blijven. En gij, Maria, Moeder van de Kerk, neem alle priesters onder uw bescherming en breng de verdwaalden, die hun heilige roeping ontrouw zijn geworden, met uw zachte moederhand weer terug naar uw goddelijke Zoon, de Goede Herder. Amen.