Voor de vervolgde christenen

Voor de vervolgde christenen

God, in uw ondoorgrondelijke voorzienigheid laat Gij uw Kerk deelhebben aan het lijden van uw Zoon. Schenk uw gelovigen die vervolgd worden omwille van uw Naam, een geest van geduld en liefde, om voor de wereld standvastige en waarachtige getuigen te zijn van uw beloften.

Door Christus onze Heer. Amen.