Voor de vooruitgang van de volkeren

Voor de vooruitgang van de volkeren

God, aan U danken alle volken één en dezelfde oorsprong en Gij hebt ze voor U willen maken tot één groot gezin. Beziel alle mensen met uw brandende liefde en wek in hen het verlangen naar een rechtvaardige vooruitgang van hun broeders en zusters. Laat door uw rijke gaven die Gij ons allen ter beschikking stelt, ieders persoonlijkheid tot volle ontplooiing komen, en laat billijkheid en recht onverdeeld heersen in de menselijke samenleving.

Door Christus onze Heer. Amen.