Voor diaken- en priesterroepingen

Voor diaken- en priesterroepingen

God, Gij hebt willen zorgen voor herders die uw volk leiden. Stort overĀ  uw Kerk de Geest uit van sterkte en ontzag voor uw Naam, en roep tot de dienst van uw altaar bedienaren, die onverschrokken en vol liefde uw Evangelie verkondigen.

Door Christus onze Heer. Amen.