Voor het gezin

Voor het gezin

God, in uw ordening vindt de gemeenschap van het gezin haar hechte grondslag. Luister in uw barmhartigheid naar het gebed van uw dienaars: geef dat wij het voorbeeld navolgen van de heilige Familie door een goed gezinsleven en door onderlinge liefde, om eens in de vreugde van uw huis het eeuwig geluk te mogen genieten.

Door Christus onze Heer. Amen.