Voor verwanten en vrienden

Voor verwanten en vrienden

God, Gij hebt door de genade van de Heilige Geest de gaven van liefde uitgestort in de harten van uw gelovigen. Schenk onze verwanten en vrienden, die wij U aanbevelen, alle goeds naar ziel en lichaam, zodat zij U met al hun krachten beminnen en met alle liefde uw wil volbrengen.

Door Christus onze Heer. Amen.