Oefening van eerherstel

Oefening van eerherstel

Hemelse Vader, ik verenig mij met allen die eerherstel beoefenen, en bied U door bemiddeling van het onbevlekt Hart van Maria, toevlucht der zondaars, het uitboetende lijden en oneindige liefde van het Hart van Jezus aan. Aanvaard het als eerherstel voor de zonden, die het diepst uw liefde kwetsen: de zonden van hen die U boven anderen bevoorrecht hebt. Aanvaard het als eerherstel voor mijn eigen zonden; voor de zonden van allen die ik liefheb; voor de zonden van de stervenden. Aanvaard het tot bevrijding van de ongelovige zielen.