Geestelijke communie

Geestelijke communie

Mijn Jezus, ik geloof dat U in het allerheiligst sacrament tegenwoordig bent.
Ik bemin U boven alles en ik verlang U in mijn ziel te mogen ontvangen. Omdat ik dit echter thans niet werkelijk doen kan, smeek ik U: kom tenminste op geestelijke wijze in mijn hart.
Ik verenig mij geheel en al met U. Sta niet toe, dat ik nog ooit van U gescheiden word.