Gelijkvormig aan uw Hart

Gelijkvormig aan uw Hart

Goede Jezus, ik bid U, geef aan mij en alle rouwmoedige zondaars een hart gelijkvormig aan het uwe: een nederig hart, dat oprecht verlangt naar een stil en verborgen leven; een zachtmoedig hart, dat ieder onrecht voor U verduurt en er nooit op bedacht is zich te wreken.
Geef mij, Jezus, een geduldig hart, dat bereid is de kruisen van dit leven te dragen.
Geef mij, Jezus, een hart dat niets vuriger verlangt dan U bemind te zien en geen groter droefheid kent dan U te beledigen; een hart dat geen grotere vreugde kent dan uw eer, geen groter afschuw voelt dan voor de zonde. Geef mij een zuiver hart, dat U in alle dingen zoekt; een erkentelijk hart, dat uw weldaden steeds dankbaar aanvaardt en tot uw glorie weet te gebruiken.
Geef mij een edelmoedig hart, dat U niets weigert, een hart, vrijgevig jegens armen en behoeftigen en vol medelijden met de zielen in het vagevuur.
Geef mij, Jezus, een hart dat alles richt en regelt naar uw heilige wil. Amen.