Inwendig leven

Inwendig leven

Jezus, levend in Maria, kom leven in uw dienaars met uw geest van heiligheid, met al uw krachten, met uw volmaaktheid van streven, met uw waarachtige deugden.
Doe ons delen in uw heilsgeheimen. Bedwing de boze vijand met uw Heilige Geest, tot de glorie van uw hemelse Vader. Amen.