Noveen gebed tot Heilige Judas Thaddeus

Noveen gebed tot Heilige Judas Thaddeus

Inleiding:
Naar het schijnt was Judas afkomstig uit Nazareth. Volgens Lukas was hij een broer van Jacobus de Mindere (Lukas 06,16). De overlevering beweert, dat deze Jacobus een 'broeder des Heren' was; in dat geval moet ook Judas tot de familie van Jezus behoord hebben. Het is Mattheus, die aan Judas de bijnaam Thaddeüs (= 'dappere') toevoegt (Mattheus 10,03), terwijl Johannes hem uitdrukkelijk onderscheidt van Jezus' verrader, Judas Iskariot (Johannes 14,22-23). Indien hij inderdaad familie is van Jezus, dan is waarschijnlijk de brief van Judas, die in het Nieuwe Testament is opgenomen, van zijn hand.
Na het verhaal van de nederdaling van de Heilige Geest over de apostelen met Pinksteren komen beider naam in de het Nieuwe Testament niet meer voor. Voor wat er verder met hen gebeurde, zijn we aangewezen op de legendes. Daarin wordt onder meer verteld, dat beide apostelen uiteindelijk in Perzië de marteldood gestorven zijn.

Instructie:
Bid deze noveen consequent dagelijks zesmaal gedurende negen dagen. Brand een noveen kaars op een heilige plaats. Negen exemplaren van deze noveen worden in de nabijheid van deze plaats gelegd. De intentie wordt verhoord op de negende dag van de noveen, zo niet eerder en wordt altijd verhoord.

Noveen gebed
Dat het Allerheiligst Hart van Jezus zal worden aanbeden en bemind in alle tabernakels tot het einde der tijden. Amen.
Dat het Allerheiligst Hart van Jezus geloofd en verheerlijkt zal worden, nu en altijd. Amen.
Heilige Judas Thaddeus (Lucas 6, 15 en Handelingen 1, 13) bid voor ons en verhoor onze gebeden. Amen.
Gezegend zij het Allerheiligst Hart van Jezus en
Gezegend zij het Onbevlekt Hart van Maria. Amen.
Gezegend zij de Heilige Judas Thadeus door de gehele wereld en eeuwigheid. Amen.
Onze Vader…
Wees Gegroet…
Wat haast onmogelijk schijnt, zal mogelijk worden.
Gebed en boete van ons mensen zijn de wapens ter overwinning voor de Hemel.