Het Rozenhoedje

Het Rozenhoedje

(met de Droeve Geheimen)

Inleidende gebeden:

Crucifix (kruisje)
- Kruisteken
- Geloofsbelijdenis

Eerste kraal:
- Onze Vader ter ere van de Heilige Drieëenheid

Volgende drie kralen:
- Wees gegroet ter ere van Maria - Dochter van God de Vader
- Wees gegroet ter ere van Maria - Moeder van God de Zoon
- Wees gegroet ter ere van Maria - Bruid van God de Heilige Geest

Vierde kraal:
- Eer aan de Vader

Overdenking bij de 1e grote kraal:
De doodstrijd van Jezus in het hof van Gethsemanie.
(Aanvaarden van Gods wil en berouw over de zonden)
- Onze Vader
Tientje (dus 10x):
- Wees gegroet
- Eer aan de Vader
- O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden,
behoed ons voor het vuur van de hel,
breng alle zielen naar de Hemel, vooral zij die uw
barmhartigheid het meeste nodig hebben.

 

Overdenking bij de 2e grote kraal:
Jezus wordt gegeseld.
(Boetvaardigheid en offerzin)
- Onze Vader
Tientje (dus 10x):
- Wees gegroet
- Eer aan de Vader
- O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden,
behoed ons voor het vuur van de hel,
breng alle zielen naar de Hemel, vooral zij die uw
barmhartigheid het meeste nodig hebben.

Overdenking bij de 3e grote kraal:
Jezus wordt met doornen gekroond.
(Versterving van de eigenliefde, akte van eerherstel. Besef
van eigen nietigheid)
- Onze Vader
Tientje (dus 10x):
- Wees gegroet
- Eer aan de Vader
- O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden,
behoed ons voor het vuur van de hel,
breng alle zielen naar de Hemel, vooral zij die uw
barmhartigheid het meeste nodig hebben.

Overdenking bij de 4e grote kraal:
Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië.
(Geduld in lijden en smart)
- Onze Vader
Tientje (dus 10x):
- Wees gegroet
- Eer aan de Vader
- O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden,
behoed ons voor het vuur van de hel,
breng alle zielen naar de Hemel, vooral zij die uw
barmhartigheid het meeste nodig hebben.

Overdenking bij de 5e grote kraal:
Jezus sterft aan het Kruis.
(Dank voor de verlossing en liefde tot de evenmens)
- Onze Vader
Tientje (dus 10x):
- Wees gegroet
- Eer aan de Vader
- O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden,
behoed ons voor het vuur van de hel,
breng alle zielen naar de Hemel, vooral zij die uw
barmhartigheid het meeste nodig hebben.