De Rozenkrans

De Rozenkrans


(met de 5 Blijde, 5 Droeve en 5 glorievolle Geheimen)

Inleidende gebeden:

Crucifix (kruisje)
- Kruisteken
- Geloofsbelijdenis

Eerste kraal:
- Onze Vader ter ere van de Heilige Drieëenheid

Volgende drie kralen:
- Wees gegroet ter ere van Maria - Dochter van God de Vader
- Wees gegroet ter ere van Maria - Moeder van God de Zoon
- Wees gegroet ter ere van Maria - Bruid van God de Heilige Geest

Vijfde kraal:
- Eer aan de Vader

Overdenking bij de 1e grote kraal:
De Engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan
Maria.
(Geloof-nederigheid-overgave)
- Onze Vader
Tientje (dus 10x):
- Wees gegroet
- Eer aan de Vader,
- O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden,
behoed ons voor het vuur van de hel,
breng alle zielen naar de Hemel, vooral zij die uw
barmhartigheid het meeste nodig hebben.

Overdenking bij de 2e grote kraal:
Het bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth.
(Naastenliefde-edelmoedigheid)
- Onze Vader
Tientje (dus 10x):
- Wees gegroet
- Eer aan de Vader,
- O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden,
behoed ons voor het vuur van de hel,
breng alle zielen naar de Hemel, vooral zij die uw
barmhartigheid het meeste nodig hebben.

Overdenking bij de 3e grote kraal:
De geboorte van Jezus in een stal te Bethlehem.
(Geest van eenvoud-armoede)
- Onze Vader
Tientje (dus 10x):
- Wees gegroet
- Eer aan de Vader,
- O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden,
behoed ons voor het vuur van de hel,
breng alle zielen naar de Hemel, vooral zij die uw
barmhartigheid het meeste nodig hebben.

Overdenking bij de 4e grote kraal:
Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen.
(Gehoorzaamheid, reinheid, trouw en toewijding)
- Onze Vader
Tientje (dus 10x):
- Wees gegroet
- Eer aan de Vader,
- O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden,
behoed ons voor het vuur van de hel,
breng alle zielen naar de Hemel, vooral zij die uw
barmhartigheid het meeste nodig hebben.

Overdenking bij de 5e grote kraal:
Jezus wordt in de tempel wedergevonden.
(Dat allen Jezus mogen vinden. Streven naar eenheid met
Jezus)
- Onze Vader
Tientje (dus 10x):
- Wees gegroet
- Eer aan de Vader, - O mijn Jezus, .....

Overdenking bij de 6e grote kraal:
De doodstrijd van Jezus in het hof van Gethsemanië.
(Aanvaarden van Gods wil en berouw over de zonden)
- Onze Vader
Tientje (dus 10x):
- Wees gegroet
- Eer aan de Vader, - O mijn Jezus, .....

Overdenking bij de 7e grote kraal:
Jezus wordt gegeseld.
(Boetvaardigheid en offerzin)
- Onze Vader
Tientje (dus 10x):
- Wees gegroet
- Eer aan de Vader, - O mijn Jezus, .....

Overdenking bij de 8e grote kraal:
Jezus wordt met doornen gekroond.
(Versterving van de eigenliefde, akte van eerherstel. Besef
van eigen nietigheid)
- Onze Vader
Tientje (dus 10x):
- Wees gegroet
- Eer aan de Vader, - O mijn Jezus, .....

Overdenking bij de 9e grote kraal:
Jezus draagt zijn Kruis naar de berg van Calvarië.
(Geduld in lijden en smart)
- Onze Vader
Tientje (dus 10x):
- Wees gegroet
- Eer aan de Vader, - O mijn Jezus, .....

Overdenking bij de 10e grote kraal:
Jezus sterft aan het Kruis.
(Dank voor de verlossing en liefde tot de evenmens)
- Onze Vader
Tientje (dus 10x):
- Wees gegroet
- Eer aan de Vader, - O mijn Jezus, .....

Overdenking bij de 11e grote kraal:
Jezus verrijst uit het graf.
(Door Jezus werden wij kinderen van de Vader en zijn wij
tempel van de H. Geest. God heeft het leven in Zichzelf en
in die eenheid zullen ook wij eens verrijzen.Werkdadig
geloof.)
- Onze Vader
Tientje (dus 10x):
- Wees gegroet
- Eer aan de Vader, - O mijn Jezus, .....

Overdenking bij de 12e grote kraal:
Jezus stijgt op ten hemel.
(De eeuwige vreugde in de hemel is ook onze toekomst,
onze verwachting en ons einddoel.Verlangen naar de
hemel.Vertrouwen in gebed.
- Onze Vader
Tientje (dus 10x):
- Wees gegroet
- Eer aan de Vader, - O mijn Jezus, .....

Overdenking bij de 13e grote kraal:
De Heilige Geest daalt neder over de apostelen.
(Vragen om licht en wijsheid, medewerken met de
genade)
- Onze Vader
Tientje (dus 10x):
- Wees gegroet
- Eer aan de Vader, - O mijn Jezus, .....

Overdenking bij de 14e grote kraal:
Maria wordt ten hemel opgenomen.
(Geloofsvol volharden in de taak van iedere dag)
- Onze Vader
Tientje (dus 10x):
- Wees gegroet
- Eer aan de Vader, - O mijn Jezus, .....

Overdenking bij de 15e grote kraal:
Maria wordt in de hemel gekroond.
(Maria is ook onze MOEDER en nu reeds met ziel en
lichaam in de hemel. Toewijding aan Maria.
- Onze Vader
Tientje (dus 10x):
- Wees gegroet
- Eer aan de Vader, - O mijn Jezus, .....

Amen.